image-1

iPhone và 10 điểm yếu không thể khắc phục

Từ trước đến nay iPhone vốn được coi là một smartphone hoàn hảo nhất. Tuy nhiên nó vẫn còn tồn động 10 điểm yếu không thể nào khắc phục. Và chúng ta phải sống chung với nó. Vậy 10 điểm ...